Strategiskt personalarbete

Strategiskt och operativt arbete, oavsett område, för alltid en kamp om tid och resurser. En kamp där det ena prioriterar sig själv och det andra inte. Där konflikter, akut personalbehov, förhandlingar, löneöversyn och kompetensutveckling alltid har företräde. En ganska svår ekvation att få ihop. Det handlar om att avsätta tid för att prata om vart vi ska, vilka mål verksamheten har på lite längre sikt. Med utgångspunkt från detta fundera över vilken kompetens som krävs för att förverkliga detta. Där startar strategiarbetet. Var finns den kompetensen? Om den finns. I annat fall, var hittar vi människor som vill skaffa sig den kompetensen och var kan de lära sig det som krävs? Det kan vara människor som finns i eller utanför organisationen. Hur får vi sen de som har kompetensen att vilja vara hos oss och använda den kompetensen? Då hamnar vi i att rigga organisation och arbetsmiljö på ett sånt sätt att vi uppfattas som attraktiva.Vår nuvarande medarbetare behöver vara goda ambassadörer, hur får vi till det? Vi behöver ha koll på vad potentiella medarbetare uppfattar som attraktivt. Då behöver vi kommunicera med unga, med människor som finns i organisationen och med dem som finns utanför. Vi behöver lyssna och vi behöver berätta om vad vi kan erbjuda. Det enkla är också det svåra. Vi fastnar lätt här och nu. Möte, samtal där här och nu är bannlyst krävs. Såna möten tar tid för vi måste först lyfta från vardagen och därefter flyga tillsammans och lägga en plan för att få till det som gör att vi klarar framtidens krav. Som att köra bil. Om vi bara kollar där vi är kommer vi förr eller senare att hamn helt snett. Blicken måste till största del vara fäst långt fram. Så vi kan förbereda oss på att möta det som kommer. De som kör fort kollar kartan noga i förväg, kollar in svängar, gupp och vägens beskaffenhet i övrigt. Sen när de väl är där och kör ser det inte riktigt likadant ut men de är förberedda på det mesta och kan använda en del uppmärksamhet åt sånt som de inte kunnat förutse.


Lämna en kommentar

« Tillbaka till textkommentarer